Pravidla Poker Texas Hold’em

Poker Texas Hold’em je v současnosti nejčastěji hranou variantou oblíbené karetní hry poker, která se vyvinula z verze 7 Card Stud. Právě Texas Holdem v dnešní době vládne kasinům po celém světě a je také nejčastější u online heren.

Pravidla

U Poker Texas Holdem je ve hře sedm karet. Pět je postupně odkrýváno na stole (community cards) a dvě drží hráči v ruce (hole cards). Cílem hry je získat co nejlepší herní kombinace (viz Poker pravidla) ze všech sedmi karet. Kolo zahajují povinné vklady všech hráčů. Poté jsou každému z nich rozdány dvě karty a první tři společné karty jsou vyloženy na stůl naráz (flop). Zbývající dvě jsou odkryty jednotlivě (turn a river). Hráč má následně stejné možnosti jako u klasické verze. Může buď čekat na tah protihráče (check), složit karty (fold), nebo vsadit (bet). Pokud vsadí, další hráč již nemá možnost využít check, ale musí buď složit karty, dorovnat sázku (call), nebo sázku navýšit (raise). Poslední možností je tzv. All-in, což znamená, že hráč vsadí do hry všechny své žetony. Kolo končí v momentě, kdy zbývá jediný hráč s kartami v ruce, nebo kdy jsou sázky dorovnány. Poté hráči ukážou karty (showdown) a ten z nich, který bude mít nejlepší kombinaci, vítězí.

Jak hrát poker

Vzhledem k tomu, že aktuálně nejpopulárnější verzi karetní hry poker je Texas Hold’em, představíme si postup hry právě na něm.

Začátek hry

U herního stolu sedí obvykle 2 až 10 hráčů. Role dealera, tedy osoby, která rozdává karty, zastávají hráči postupně po směru hodinových ručiček. V kasinech tuto roli zastupuje profesionál a u internetového pokeru jsou sice hráči postupně označováni písmenem D, ale pouze z formálních důvodů. Funkce dealera má však kromě rozdávání karet ještě jinou funkci, a to na samém začátku hry, kdy jsou do banku vkládány povinné sázky. Nejbližší hráč po levici aktuálního dealera vkládá small blind, což je nízká sázka naslepo. Druhý hráč po dealerově levici vkládá do hry dvojnásobek small blind, který se nazývá big blind. Po skončení partie se funkce dealera přesouvá na spoluhráče vlevo.

Partie a sázková kola

Partie Texas Hold’em Poker sestává ze čtyř kol, která končí v momentě, kdy byla dorovnána nejvyšší sázka a každý hráč učinil své herní rozhodnutí. Pokud hráč nechce dorovnat ani navýšit předchozí sázku, má jedinou možnost, a to složit karty (fold) a opustit partii.

1.     Kolo

Jsou vloženy povinné vklady a následně rozdány dvě karty každému hráči. Jako první se rozhoduje hráč, který sedí po levici toho, který vkládat do hry big blind. Ten může buď složit karty, pokud má pocit, že nemá cenu pokračovat v partii, může dorovnat sázku big blind (call), nebo ji navýšit (raise). Platí, že je možné navyšovat pouze v násobcích sázky big blind, jinou možností je All-in, kdy hráč vsadí veškeré své žetony. Hráči se postupně vyjadřují po směru hodinových ručiček a ve chvíli, kdy se rozhodne poslední a je dorovnána nejvyšší částka, kolo končí.

2.     Kolo (flop)

Dealer vyloží na stůl první tři společné karty (community cards). Následný postup je stejný jako v prvním kole s tím rozdílem, že přibývá možnost check, tedy čekání na tah dalšího hráče bez složení karet, nebo navýšení. Využít check je však možné pouze tehdy, kdy nebyla navýšena sázka (např. první hráč kola využije check, druhý také a stejně tak třetí, další však již vsadí žetony, čímž zvýší bank z předchozího kola, následující hráč po něm už check zvolit nemůže, ale musí dorovnat, nebo navýšit. Možnost check se někdy znázorňuje dvojím poklepáním klouby prstů do desky stolu [rap]). Další rozdíl oproti prvnímu kolu je, že se jako první vyjadřuje hráč, jenž vkládal v prvním kole small blind (totéž platí v následujících kolech partie).

3.     Kolo (turn)

Na stůl je vyložena čtvrtá karta, jinak je postup a pravidla stejná jako v kole flop.

4.     Kolo (river)

River je posledním kolem partie Texas Hold’em. Na stůl je vyložena poslední (pátá) karta a pravidla sázení jsou stejná jako v kolech flop a turn.

Ukončení partie

Partie může skončit ve chvíli, kdy byla uskutečněna všechna kola, vyjádřili se všichni hráči a byla dorovnána nejvyšší sázka. V takovém případě hráči po skončení 4. kola vyloží své karty na stůl a o tom, kdo získá bank, rozhoduje nejvyšší herní kombinace. Při shodné kombinaci více hráčů se bank dělí rovným dílem (přesněji viz Poker pravidla). Druhou možností, která může ukončit partii, je případ, kdy zůstane jediný z hráčů s kartami v ruce, zatímco ostatní své karty složili. K tomu může dojít kdykoli v průběhu partie a od vítěze si dosažení takového výsledku žádá značné využití manipulace se spoluhráči (blufování) a strategie.